vstup do mereni objednavka
  
 
   

Kontrolní vodoměr

 

Důvěřuj, ale prověřuj (aneb proč doporučujeme kontrolní vodoměry za vodárenský vodoměr):

     V povědomí mnoha lidí stále ještě přežívá jakýsi respekt k vodárenským měřidlům a k vodárenským společnostem všeobecně. Poměrně dost lidí považuje vodárenská měřidla za přesná a obecně nepřipouští možnost, že by to tak být nemělo. Naše firma ale tyto mýty boří a v následujících řádcích se dozvíte, že k této "destrukci" vžitých mýtů máme pádný důvod.

     A jak to všechno začalo ? Na  rovinu, i my jsme kdysi podlehli předsudku, že vodárenský vodoměr měří správně. Ale stále se nám ozývali zákazníci s tím, že mají velký rozdíl mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem. Mnohdy nepomohly ani citlivější vodoměry, kontroly "černých odběrů" a další pokusy o odhalení příčiny velkých rozdílů. A pak jsme začali montovat za vodárenské vodoměry vodoměry obdobných parametrů a zjistili jsme, že se náměry dvou téměř shodných měřidel výrazně liší. A následně jsme zjistili i příčinu, proč vodárenské vodoměry měří často špatně a ve většině případu měří "do plusu". Důvodem je prostá mechanika. Vodárenské společnosti v současnosti používají vícevtokové vodoměry mokroběžné konstrukce. Při ucpání některého z vtoků nečistotami z vodovodního řádu musí voda protékat ostatními vtoky. Proudí ale rychleji a rychleji otáčí oběžným kolem a následně počitadlem ... Důsledkem je vyšší náměr, než je skutečná spotřeba.

     Z výše uvedených důvodů v současnosti důrazně doporučujeme všem odběratelům vody instalovat za vodárenský vodoměr kontrolní vodoměr, jehož účelem je zjistit, zda vodárenský vodoměr měří správně. Aktuálně máme ty nejlepší zkušenosti s vodoměry dánského výrobce Kamstrup ultrazvukové konstrukce Flow IQ 3100. Za dobu, kdy je aktivně montujeme, jsme ušetřili našim zákazníkům mnoho peněz. Sami se občas podivujeme naměřeným rozdílům, kdy náš kontrolní vodoměr prokáže nepřesnost vodárenského vodoměru ve výši například + 35 %.

     Při zjištění vysokého rozdílu v náměru mezi vodárenským vodoměrem a kontrolním vodoměrem není vhodné hned kontaktovat vodárenskou společnost. Při řešení reklamace je ve většině případů vodoměr pracovníky vodáren vyjmut a odvezen na zkušebnu, kde je po pročištění podroben zkoušce. Nicméně tato zkouška proběhne obvykle po odstranění důvodu chybného měření (po odstranění nečistot) a výsledkem často bývá perfektně fungující vodoměr. My na to jdeme jinak. Dojde-li k uvedenému problému, zajistíme zkoušku na místě při zachování skutečných provozních podmínek pracovníkem ČMI. Tato zkouška je provedena nezávislým orgánem a pracovníci vodárenské společnosti jsou k ní přizváni, čímž je zajištěna objektivita. Výsledek zkoušky je zhodnocením skutečné funkce vodoměru v daných provozních podmínkách a nejlépe odpovídá realitě. A především, je nezpochybnitelný ...

flowIQ3100 700

Další využití kontrolních vodoměrů

      Kontrolní vodoměry menších dimenzí využíváme ke kontrole na patách jednotlivých stoupaček rozvodu studené vody. Toto opatření je využíváno především v domech s podezřením na "černý odběr". Po jisté době měření je porovnáván náměr kontrolního vodoměru na patě stoupačky se součtem bytových vodoměrů na kontrolované stoupačce. Případný rozdíl tak velmi rychle zjistíte. Výhodou kontrolních vodoměrů je detekce velmi malých průtoků. Velmi malý průtok bývá často způsoben protékajícím ventilem WC nádržky. Vodoměr jej detekuje v reálném čase. Proto je kontrolní vodoměr vhodný pro rychlé vyhledávání úniků vody a netěsností.

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

kalendář jmen

Akce dne

  • Měřte ONLINE !!!

    Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z...

  • Kontrolujte vodoměr !!!

    Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

  • Ultra přesný vodoměr

    Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 12 hostů a žádný člen