vstup do mereni objednavka
  
 
   

Mám pocit, že můj bytový vodoměr měří více, než by měl

Měří můj vodoměr opravdu více, než by měl?

     Poměrně často se stává, že se na nás obrátí uživatel bytu s tím, že má pocit, že jeho bytový vodoměr měří více, než by měl. V praxi k tomuto stavu dochází velmi velmi ojediněle. V následujících řádcích vysvětlíme, jak zjistit, kde je pravda. 

Fakta:

 1. bytové vodoměry pouze ve velmi vyjímečných případech dokáží měřit více, než by měly ... opak bývá pravdou
 2. ověření vodoměru (zjištění, zda měří správně) může provést pouze příslušná státní zkušebna nebo na místě inspektor ČMI
 3. obecně mají bytové vodoměry spíše tendenci naměřit méně, než je skutečná spotřeba
 4. před objednáním zkoušky u zkušebny nebo na místě instalace je dobré se ujistit, jak vodoměr měří

Jaké jsou nejčastější důvody "nadměrné spotřeby"?

     Máte-li zvýšenou spotřebu vody, doporučujeme nejdříve vyloučit tzv. "nechtěné odběry" a pak ještě amatérsky "ověřit Váš vodoměr". Potvrdíte-li si skutečně, že je vada ve vodoměru, pak jse vhodné přistoupit ke zkoušce. V 99% případů je však závada mimo vodoměr... Nejčastější důvody nadměrné spotřeby jsou:

     Protékající WC. Velmi často se stává, že nádržka WC protéká pouze v některých dnech v týdnu a to jen v noci mezi 24.00 a 04.00. Je to způsobeno zvyšujícím se tlakem vody v distribuční síti v době se sníženým odběrem. Běžná noční spotřeba "navíc" se pohybuje kolem 200 - 400 litrů za noc. Řešením je zapisování stavů počitadla večer a ráno. Bude-li spotřeba výrazně vyšší, než je reálná spotřeba Vaší domácnosti, máte vyhráno. Stačí vyměnit napouštěcí ventil WC a doplnit na vstup vody do bytu redukční ventil s nastavením na 5 - 6 atmosfér...

     Protékající pojistný ventil bojleru či plynového kotle. Důvod je stejný jako u WC. Pojistný ventil v době se zvýšeným tlakem vyhodnotí vyšší tlak jako "přetlakovanou" nádobu na TUV a z bezpečnostních důvodů odpouští vodu do kanalizace. Běžná noční spotřeba "navíc" se pohybuje kolem 400 - 1500 litrů za noc. Zjistíte-li tuto poruchu, je potřeba před tlakovou nádobu instalovat redukční ventil a pro jistotu osadit nový pojistný ventil. Některým našim zákazníkům způsobil vadný pojistný ventil bojleru škodu za desítky tisíc korun...

     Netěsnící páková baterie v rozvodech se SV a TUV. Tato závada se projevuje odlišně od předchozích závad. V případě, že netěsní u pákové baterie přechod mezi komorou SV a TUV, tlačí se voda z rozvodu TUV přes uzavřenou pákovou baterii do rozvodu SV. Tuto vadu poznáte jednoduše. Při zavřených odběrných místech v bytech se pomalu točí vodoměr TUV dopředu a SV dozadu (odečítá). Cena TUV je ale mnohonásobně vyšší než cena SV. 

Za jakých okolností může tedy bytový vodoměr měřit více?

     Důvodem pro skutečné náměry do "plusu" u bytových vodoměrů bývá tryskové proudění. Tryskové proudění může vzniknout, když je při instalaci vodoměru osazeno nepovolené těsnění na vstupu vodoměru s velmi malým otvorem (cca 2 - 5 mm). Dalším důvodem může být zanešení větší plochy síta vodoměru nečistotami. Zústane-li malá část sítka průchodná, může opět dojít k tryskovému proudění. Díky tryskovému proudění může vodoměr naměřit až o 20 % více, než je skutečná spotřeba. Za 25 let činnosti v oblasti vodoměrů jsme se s náměrem do plusu díky tryskovému proudění setkali cca 5 x. Stovky ostatních vyšších náměrů byly způsobeny nechtěnými náměry.

Jak doma amatérsky ověřit vodoměr?

     V první řadě je potřeba si opatřit alespoň litrovou kalibrovanou odměrku. Doporučujeme zdravotnické potřeby nebo obdobné specializované obchody. Důrazně nedoporučujeme používat na ověřování nekalibrované odměrky zakoupené v maloobchodní síti. Již jsme tu několikrát měli uživatele bytu, který ověřoval vodoměr pomocí odměrky za dvacet korun a následně při ověření inspektorem ČMI bylo zjištěno, že tato odměrka měla "litrovou" čáru o dva centimetry na výšku jinde....

     Když už budete mít připravenu odměrku, doporučujeme postupně přesně odměřit 10 x litr a touto vodou naplnit nějaký větší plastový kýbl. Kýbl s vodou nechat ustálit na rovině a pak v úrovni hladiny nakreslit risku. Právě jste si připravili desetilitrovou odměrku pro domácí ověřování vodoměru. A co dál? Nyní je potřeba kýbl vyprázdnit a připravit se na měření. Nejdříve si přesně opiště stav vodoměru na všechna desetinná místa. Pak střední proudem studené nebo teplé vody (podle toho jaký vodoměr "ověřujete") najednou naplňte kýbl až po rysku. Po naplnění kýble po rysku "10 litrů" znovu přesně opište stav na vodoměru. Bude-li náměr vodoměru 10 litrů ± 6 %, měří Váš vodoměr správně. Množství vody v kýbli (zda je to opravdu 10 litrů) můžete ještě ověřit pomocí přesné váhy. 10 litrů vody by mělo vážit 10 kg.

     A ještě rada na závěr. Máte-li vodoměr, který měří spotřebu vody pouze na celé litry (nejsou zde vidět desetiny litru), doporučujeme pro tento pokus natočit alespoň 50 litrů. Snížíte tím výrazně statistickou chybu způsobenou nepřesným odečtem měřidla.

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

kalendář jmen

Akce dne

 • Měřte ONLINE !!!

  Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z...

 • Kontrolujte vodoměr !!!

  Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

 • Ultra přesný vodoměr

  Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 9 hostů a žádný člen