vstup do mereni objednavka
  
 
   

Opravuji byt a potřebuji sejmout teplotní sensor

     Opravy a rekonstrukce bytů doprovázené malováním, tapetováním či opravami stěn jednotlivých místností jsou velmi běžné. Je-li ve Vašem domě prováděno rozúčtování nákladů pomocí teplotních sensorů, může se stát, že je potřeba teplotní sensor sejmout a po malování či opravě stěny znovu namontovat. Níže uvádíme návod, jak postupovat.

 

Základní pravidla:

 1. demontáž a montáž teplotního sensoru smí provést pouze pracovník naší firmy, jde o placenou službu
 2. práce vyžadující demontáž a zpětnou montáž teplotního sensoru je vhodné plánovat mimo topnou sezonu
 3. je-li nutné práce provést v topné sezoně, musí být doba od demontáže sensoru k opětovné montáži co nejkratší

Malování:

 1. při standardním malování doporučujeme teplotní sensor po stranách olepit maskovací páskou
 2. malba může být provedena okolo sensoru bez jeho sejmutí
 3. po provedení malby opatrně odstranit maskovací pásku a případnou malbu odstranit lehce vlhkým hadříkem
 4. nikdy neomývat teplotní sensor mokrým hadrem, vysoká vlhkost může citlivou elektroniku sensoru poškodit

Tapetování, štukování:

 1. při tapetování nebo štukování stěny je nezbytné teplotní sensor odstranit
 2. před plánovanou realizací prací je nezbytné alespoň 7 dní předem kontaktovat naši společnost na telefonním čísle 283.870.824 a domluvit termín demontáže teplotního sensoru
 3. V domluveném termímu přijede náš technik a demontuje sensor. Dojde-li k demontáži sensoru mimo topnou sezonu, technik sensor odveze a v termínu montáže jej doveze zpět. Bude-li demontáž provedena v topné sezoně, zabalí technik sensor do ochranného obalu a ponechá jej v místnosti, ze které byl demontován (sensor stále měří teplotu). Obvykle je sensor provizorně umístěn na vrchní stranu zárubně atp. Sensor by měl být po celou dobu funkční. Není-li možné sensor umístit po dobu rekonstrukce v místnosti, kde rekonstrukce probíhá, bude odvezen a náměr bude stanoven odhadem.
 4. Po provedení rekonstrukce dotčené místnosti po domluvě přijede náš technik, sensor namontuje zpět na své místo a zaplombuje jej.
 5. Doba mezi demontáží a zpětnou montáží sensoru by neměla přesáhnout 7 kalendářních dní.
 6. O demontáži a zpětné montáži teplotního sensoru bude vystaven protokol, který podepisuje montér a uživatel bytu.

Rekosntrukce bytu spojená s demontáží stěn:

 1. U velkých rekonstrukcí bytových jednotek často dochází ke změnám v půdorysu bytu (změna velikosti jednotlivých místností) a s tím i k posunování dělících příček. Někdy dojde k situaci, že příčka s teplotním sensorem bude zbourána a vystavěna v jiném místě.
 2. Při těchto větších rekonstrukcích platí obdobná pravidla jako při tapetování či štukování. Ještě větší důraz je ale kladen na provádění těchto rekonstrukcí mimo topnou sezonu.
 3. Nejde-li však provést rekonstrukci mimo topnou sezonu, bude náměr neměřeného období (od demontáže teplotních sensorů až po zpětnou montáž) stanoven odhadem.
 4. Povinností uživatele takto rekonstruovaného bytu je bezodkladné předání nového půdorysného uspořádání bytu správci objektu a také rozúčtovateli. Uživatel musí také zdokladovat veškeré změny provedené na otopných tělesech.

 

 

 

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

kalendář jmen

Akce dne

 • Měřte ONLINE !!!

  Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z...

 • Kontrolujte vodoměr !!!

  Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

 • Ultra přesný vodoměr

  Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 67 hostů a žádný člen