vstup do mereni objednavka
  
 
   

Otázky a odpovědi

Co jsou tzv. stanovená měřidla?

Stanovená měřidla jsou přesně vyspecifikovaná měřidla různých veličin, na které se vztahuje zákon o metrologii a řeší lhůty pro jejich ověření nebo výměnu. Stanoveným měřidlem je například vodoměr nebo kalorimetr. Indikátory topných nákladů a teplotní sensory nejsou stanoveným měřidlem.

Jak často je potřeba vyměnit bytový vodoměr?

Bytový vodoměr má platnost ověření dle aktuálních předpisů pět let. Platnost ověření fyzicky končí na konci pátého kalendářního roku, to znamená 31.12.xxxx. U nových vodoměrů je počátek platnosti ověření vodoměrů totožný s rokem výroby (většinou lze odvodit z výrobního čísla - mnohdy začíná výrobní číslo dvěma čísly označující rok). V případě, že je vodoměr vyroben například na konci prosince, ale přezkoušen je až v lednu, může mít výrobní číslo odpovídající předchozímu roku,  ale je zároveň opatřen ověřovací značkou s číslem roku aktuálního. Platnost ověření se pak počítá od roku uvedeného na ověřovací značce. U repasovaných vodoměrů se rok  repase a ověření uvádí na ověřovací značce nebo na olověné či plastové plombě, kterou je vodoměr uzavřen.

Jak často je potřeba vyměnit kalorimetr?

Kalorimetr má platnost ověření čtyři roky, pro kalorimetr platí analogicky vše, co je uvedeno v předchozím článku.

Jak často je potřeba měnit indikátor topných nákladů?

Indikátor topných nákladů není tzv. stanovené měřidlo a neplatí pro něj žádný metrologický přepis, který by udával lhůtu pro výměnu. Obecně se jeho životnost odvíjí od kapacitya životnosti baterie. Je dobré se vždy podívat na informaci o životnosti od výrobce a ke konci životnosti baterií funkci indikátorů hlídat. Mnohdy se však stává, že indikátory vydrží fungovat delší dobu, než je deklarováno.

Jak často je potřeba vyměnit teplotní sensor?

Pro teplotní sensory platí analogicky vše, co je uvedeno v článku pro indikátory topných nákladů.

Mám od Vás nainstalovaný ultrazvukový kontrolní vodoměr, po jaké době se musí ověřit?

Kontrolní vodoměr instalovaný za Váš vodárenský fakturační vodoměr není obecně měřidlem, podle kterého se cokoliv rozúčtovává (poskytuje je informace o správném náměru vody pro Vaší potřebu). Obecně by jste jej ani ověřovat nemuseli, nicméně ověření doporučujeme a to podle předpisů, které platí na vodárenské vodoměry. Tato lhůta je 6 let a platí do konce kalendářního roku. Při ověření dojde k vyčištění těla ultrazvukového vodoměru a k odstranění vodního kamene ze "zrcátek". Bude tím zachována přesnost měřidla.

Proč často vodárenské vodoměry měří více než by měly?

Vodárenské společnosti v současnosti velmi často používají k měření odběru vody mechanické vícevtokové vodoměry mokroběžného typu. Tyto vodoměry jsou poměrně velmi náročné na čistotu vody. Nicméně měřená voda často obsahuje zrnka písku, kovové špony a úlomky vodního kamene. Tyto částečky občas projdou přes standardně osazovaný hrubý filtr ve vodoměrné soustavě a přicpou některou z trysek vícevtokového měřidla. Voda pak musí proudit ostatními volnými tryskami rychleji a díky tomu se rychleji otáčí oběžné kolo a v důsledku počítadlo. Ke zrychlení chodu měřidla může dojít i v případě, kdy se vnitřek trysek obalí vodním kamenem a tím se zúží jejich průměr.... A z tohoto důvodu se stává, že některá měřidla měří více třeba o 35 %. Z tohoto důvodu považujeme montáž kontrolního vodoměru za nezbytnou investici.

Zjistili jsme vyšší náměr vodárenského vodoměru, jak máme při reklamaci postupovat?

Obecně nedoporučujeme přímo reklamovat vodárenský vodoměr u vodárenské společnosti. Vodárenská společnost mnohdy postupuje tak, že vodoměr odebere a odveze na zkušebnu, kde je vodoměr podroben zkoušce. Před vlastní zkouškou je však převážen z místa instalace a navíc bývá před provedením zkoušky vyčištěn, čímž dojde k odstranění důvodu chyby měření. Vodoměr však často vyhoví při zkoušce a Vaše reklamace není uznána. Naše společnost však doporučuje způsob ověření vodárenského vodoměrů na místě v reálných provozních podmínkách. Tato zkouška se provádí bez jakékoliv manipulace s instalovaným vodoměrem. Zkoušku provádí pracovník ČMI za příttomnosti zástupce odběratele a zástupce vodárenské společnosti. Výssledkem je protokol o provedení ověřovací zkoušky a výsledky tohoto protokolu jsou prakticky nezpochybnitelné. Námi doporučovaný způsob ověření vodárenského  vodoměru v případě Vašeho zájmu kompletně zajistíme.

Uvažujeme o instalaci Vámi doporučovaného filtru, co obnáší instalace a jak složité je čištění?

Námi doporučované a osazované filtry jemných částic Honeywell F76S se instalují za vodárenskou vodoměrnou soustavu. Je-li v domě požární vodovod, montuje se filtr za rozdělení mezi požárním vodovodem a rozvodem pitné vody na potrubí pitné vody. Instalace filtru trvá cca 4-6 hodin, obecně musí být zastavena voda pro objekt na cca 2 hodiny. Čištění filtru je také poměrně jednoduché. Filtr má na spodní části výpusť s ventilem. Při otevření ventilu dochází automaticky ke zpětnému proplachu síta. Na jedno čištění je potřeba cca 50 litrů vody. Nejsložitější je tedy odnášení vypuštěné vody. Odtok z filtru lze však napojit i na rozvod kanalizace. V případě potřeby je možné k filtru dokoupit automatickou proplachovací jednotku, která filtr proplachuje v intervalu podle nastaveného programu (4 minuty - 3 měsíce).

 

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

Akce dne

  • Měřte ONLINE !!!

    Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z dovolené...

  • Kontrolujte vodoměr !!!

    Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

  • Ultra přesný vodoměr

    Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 19 hostů a žádný člen