vstup do mereni objednavka
  
 
   

Měřeníonline.cz - moderní technologie pro Váš dům

Úvod:                                                                                                                                                                                                         GDPR ready

     Vítáme Vás na našich webových stránkách merenionline.cz. Tato naše specializovaná stránka je určena především pro majitele a správce nemovitostí, kteří chtějí mít neustálý přehled nad naměřenými hodnotami vody, tepla, elektřiny, plynu atp., ale i pro uživatele bytů nebo vlastníky rodinných domů, kteří chtějí mít své náklady pod kontrolou. Na této úvodní stránce naleznete základní informace o měření online a o dalších námi poskytovaných službách. Kromě měřidel s dálkovým odečtem s online sběrem dat nabízíme samozřejmě měřidla s pochůzkovým systémem dálkového odečtu, ale i klasická měřidla bez dálkového odečtu. Kromě prodeje a montáže měřidel poskytujeme i veškeré související služby (provádění odečtů, rozúčtování spotřeby vody, tepla a jiných komodit).

wireless m bus aaa     Sigfox Logo aaa     lorawan aaa


MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY S DÁLKOVÝM ODEČTEM

 

Multical 21 sv tb 300 200aaa  axioma w1 170aaa   kaden s065 170aaa   iflux 170aaa

 

Mnoho let nabízíme osvědčené špičkové ultrazvukové vodoměry Kamstrup Multical 21. Tyto vodoměry máme již v několika stovkách objektů a od počátku prodeje neregistrujeme ani jednu reklamaci. Od května 2019 nabízíme také ultrazvukové vodoměry QUALCOSONIC W1 litevské společnosti AXIOMA. Jedná se o novinku na trhu se zajímavými vlastnostmi a výhodnou cenou. Ze standardních mechanických vodoměrů s integrovaným radiomodulem doporučujeme vodoměry Kaden S060 / S065. Alternativou jsou i vodoměry VIPA i-flux nebo vodoměry Quindis.

 


BN 01 700  


MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA S DÁLKOVÝM ODEČTEM

multical302 170aaa     

 

Měřiče tepla (či chladu), nebo-li kalorimetry, jsou součástí všech moderních bytových nebo kancelářských budov. Pro rezidenční zónu máme k dispozici velmi kvalitní, přesný a osvědčený ultrazvukový měřič tepla / chladu Kamstrup Multical 302. Nyní za fantastickou cenu. Standardně dodáváme s baterií s životností 12-16 let a s radiovou komunikací wireless m-bus. Předpokládaná životnost měřidla je 24 let. Jsme schopni nabídnout i měřidla jiných značek (Maddalena, Siemens, B-Meters, Axioma atp.), ale vzhledem neporazitelnému poměru výkon / cena u kalorimetru Kamstrup Multical 302 nebude žádná nabídka tak dobrá ...


 MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY S DÁLKOVÝM ODEČTEM

Měření spotřeby elektrické energie je velmi častým požadavkem našich klientů. Elektroměrů s možností dálkového odečtu není ale na trhu velké množství. V současnosti nabízíme elektroměry vyrobené na DIN lištu pro měření jednofázového i třífázového proudu s impusním výstupem 1000 imp. / kWh, doplněné o impulsní čítat s radiovou komunikací. Od května roku 2019 máme v nabídce třífázové elektroměry Kamstrup Omnipower s vestavěným radiomodulem Wireless M-Bus.


  

 

     Systém Měření online.cz splňuje požadavky směrnice EED 2012/27/EU o energetické účinnosti, která nařizuje od 1.1.2017, aby vlastníci domů (například BD a SVJ) umožnili uživatelům bytů průběžně sledovat jejich spotřebu energií (vytápění, spotřeba vody atp.). Sledování je umožněno pomocí webového portálu, jenž je k dispozici 24 hodin denně.

    Naše společnost nabízí prakticky nejpřesnější a nejspolehlivější systém měření vody pomocí vodoměrů ultrazvukové konstrukce Kamstrup Multical 21. Tyto vodoměry ve všech ohledech předčí vodoměry mokroběžné konstrukce a z dlouhodobějšího hlediska jsou i výrazně levnější. Dlouhodobě řešíme i problémy s rozdíly mezi náměry bytových vodoměrů a vodárenských měřidel. Hovoří za nás 100 % úspěšnost !!!

NOVINKA ROKU 2016 - TEPLOTNÍ SENSORY KADEN D10

KONTROLNÍ VODOMĚR - ŘEŠENÍ ROZDÍLŮ VE SPOTŘEBĚ VODY


 VODOMĚRY - KALORIMETRY - ITN - TEPLOTNÍ SENSORY - PLYN - ELEKTŘINA


 PRO BYTOVÉ DOMY, OBCHODNÍ CENTRA, OBCE, VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI atp.

provoz Online měření již od 30 Kč bez DPH / měřidlo / rok


Jak to všechno funguje ?

     Podstata je celkem jednoduchá. Pro příklad zvolíme standardní bytový panelový dům. Pro měření vody SV i TUV bude vybaven vodoměry s radiovým rozhraním. Pro měření tepla mohou být použity kalorimetry, teplotní sensory nebo indikátory topných nákladů (také s radiovým rozhraním). Na vstupu do domu může být osazen kontrolní vodoměr pro ověření náměrů vodárenského vodoměru, i zde jde o typ s radiovým rozhraním. Výše uvedená měřidla vysílají v pravidelných intervalech data o aktuálním náměru. Nicméně rozsah radiové komunikace je omezen vysílacím výkonem zařízení a také překážkami (stropy, stěny a jiné konstrukce). Obvyklý dosah měřidel je uvnitř budovy kolem 15 - 20 metrů. Aby bylo možné data posílat dále, je potřeba do domu instalovat tzv. opakovače signálu. Obvykle postačuje jeden opakovač na tři podlaží vybavené měřidly. Tyto opakovače posílají data bezdrátově do komunikační brány, která je napojena na internetovou přípojku. Pomocí internetu doputují naměřená data do našeho serveru, umístěného na páteřní síti internetu, v datacentru. Zde se veškeré náměry ukládají a pravidelně zálohují. Pomocí propracované webové aplikace je pak uživatelům umožněn náhled na naměřené hodnoty, se kterými aplikace dále pracuje (automatizované rozúčtování nákladů, notifikační e-maily atp.). Výhodou uvedeného řešení je dokonalý přehled o měření v libovolném čase, přesné rozúčtování, přehled o aktuální spotřebě, získávání informací o případné havárii vody nebo o podezření na protékající WC či jiný únik vody. Systém umožňuje integrovat i další typy měřidel, které jsou vybaveny kompatibilním radiovým přenosem (plynoměry, elektroměry atp.).

Multical 21 V1100 Multical 302 V100 Flow IQ3100 V100 Kaden S06x v100

Výběr kompatibilních měřidel, které lze integrovat do aplikace merenionline.cz 

Jaké typy měřidel lze použít ?

     V současnosti náš systém umí číst a přenášet data z několika komunikačních protokolů. Nejvyužívanějším protokolem je standardizovaný Wireless M-Bus v provedení T1 nebo C1. Dalším protokolem je standardní M-Bus s drátovou sběrnicí. Naši technologii připojujeme k M-Bus Masteru. Kromě technologie M-Bus a Wireless M-Bus si rozumíme i s protokolem WACO české firmy Softlink. V praxi dokážeme v rámci jednoho objektu číst data z měřidel s různými protokoly a technologiemi přenosu dat. Níže uvádíme informace o komunikačních systémech a o kompatibilních měřidlech. Nutno však říci, že tato oblast technologií je velmi "živá" a že kompatibilní měřidla, především systému Wireless M-Bus, budou přibývat jako houby po dešti :-). Mimo výše uvedených protokolů umíme do systému Měření online integrovat i jiné systémy přenosu dat, ke kterým obdržíme detailní popis protokolu.

 

Wireless M-Bus - výběr z kompatibilních měřidel

M-Bus

 • Do systému Měřeníonline.cz jsme schopni integrovat prakticky všechna měřidla s rozhraním M-Bus

WACO system (Softlink)

 • Softlink TI-2 (teplotní sensot pro deňostupňovou metodu měření s rozhraním WACO)
 • Vodoměr Maddalena ONE TRP R160/100 s radiomodulem (mokroběžný vodoměr)
 • Vodoměr Maddalena ONE TRP R100/80 s radiomodulem (mokroběžný vodoměr)
 • Vodoměr Maddalena DS TRP s radiomodulem (vodoměr vodárenského typu)
 • Libovolná měřidla s impulsním výstupem (pomocí převodníku SI lze integrovat do systému)

Co obnáší instalace přenosové části systému?

 •      Instalace přenosové části systému je poměrně jednoduchou záležitostí v panelových bytových domech. Zde jsou veškeré aktivní přenosové prvky umístěny v těsné blízkosti elektroměrových rozvaděčů. Napájecí vedení prochází skrz elektroměrové rozvaděče. V bytových zděných domech je instalace většinou o něco komplikovanější, přesto se většinou podaří realizovat včetně souvisejících prací do dvou dnů. Ve starších domech je nutné dbát na estetickou stránku instalace a mnohdy také na podmínky stanovené pro ochranu památek.
 •      Vlastní technologie pro online přenos dat z měřidel je prakticky bezporuchová a ve srovnání s cenou instalovaných měřidel lze tvrdit, že je i velmi levná. Podmínkou pro funkci systému je internetová přípojka. V případě nedostupnosti "drátového" internetu lze data přenášet i "wifi" pojítkem nebo přes GSM bránu.

Jaké jsou funkce aplikace pro online přenos dat?

     Primární funkcí je získávání naměřených hodnot z daného objektu a zápis těchto informací do databáze. Následně se s takto získanými daty pracuje. Níže uvádíme základní přehled funkcí aplikace. Některé funkce jsou k dispozici pouze při zakoupení prémiových služeb. Základní přehled funkcí je uveden zde:

 • zobrazení aktuálních náměrů
 • zobrazení náměrů k libovolnému datu
 • zobrazení spotřeby od začátku roku
 • grafické zobrazení způsobu spotřeby
 • export naměřených hodnot k libovolnému ve formátu pdf, xls, txt, csv
 • automatizované rozúčtování nákladů
 • automatická kontrola funkce měřidel
 • automatický výpočet rozdílu mezi součtu náměrů bytových měřidel a kontrolním vodoměrem
 • výpočet rozdílu náměru mezi vodárenským a kontrolním vodoměrem
 • porovnání náměrů libovolných skupin měřidel
 • zasílání notifikačních e-mailů (trvalý průtok, netěsnost, havárie vody, stojící vodoměr, vadný vodoměr, vada sítě)
 • individuální přístup pro jednotku 
 • tisk libovolných přehledů
 • Pro koho je naše služba "měřeníonline" určena?

     Naše služba je primárně určena pro vlastníky bytových domů (SVJ, bytová družstva), vlastníky rodinných domů, chat, rekreačních objektů, ale i pro vlastníky komerčních a výrobních prostor nebo pro státní správu (školy, školky, kancelářské budovy, obchodní centra atp.). Naše služba lze využít i pro vodárenské společnosti, které požadují online odečet dat v konkrétní lokalitě (například měření odběrů v rámci satelitního městečka atp.). Velký zájem o naše služby projevují i menší a střední obce, které sami provozují vodovod a chtějí mít distribuci vody pod kontrolou.

 


 

 

edit: 2019-05-04

 

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

kalendář jmen

Akce dne

 • Měřte ONLINE !!!

  Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z dovolené...

 • Kontrolujte vodoměr !!!

  Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

 • Ultra přesný vodoměr

  Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 9 hostů a žádný člen