Volba přihlášení pro vstup do aplikace Měření Online

Informace o přístupových právech k aplikaci pro MĚRENÍ ONLINE:

Pro přístup do systému je nezbytné uživatelské příhlašovací jméno (login) a heslo (password). Bez přihlašovacích údajů nelze naměřená data objektu prohlížet. Vzhledem k odlišným právům správce nemovitosti a uživatele jednotky je přístup rozdělen. Po kliknutí ne jednu z výše uvedených ikon budete přesměrováni na přihlašovací rozhraní.

Přístup pro správce nemovitosti

Správce nemovitosti má dle zákona o ochraně osobních údajů přístup ke všem údajům o naměřených hodnotách měřidel všech uživatelů jednotek. Správcem nemovitosti může být člen statutárních orgánů BD nebo SVJ, ale i pracovník administrativní správy objektu.

Přístup pro uživatele jednotky

Uživatel jednotky (typicky vlastník bytu nebo nebytového prostoru) po přihlášení k systému uvidí náměry "svých" měřidel. K dispozici je aktuální stav, náměry za předchozí den nebo měsíc a také stav měřidel od počátku roku. Typy náměrů se liší dle použitých měřidel.

Stručný návod:

Stručný návod:

   - přehled všech měřidel v objektu

   - vyhledání náměru všech měřidel ke konkrétnímu datu a času,
( druhou možností je zadání intervalu "od" "do" ... systém vypočítá spotřebu v zadaném období, obě sestavy lze tisknout či exportovat )

   - přehled měřidel v určité úrovni

   - seznam podlaží objektu

   - seznam všech jednotek (bytů či nebytových prostor)

   - menu grafického zobrazení náměrů v rámci dne

   - menu grafického zobrazení náměrů v rámci měsíce

   - menu grafického zobrazení náměrů v rámci roku

Symboly měřidel:

Symboly měřidel:

 měřidla obecně, vodoměr studené vody (měří spotřebu studené vody v m3)

 vodoměr teplé vody (měří spotřebu teplé vody v m3)

 kalorimetr (měří spotřebu tepla v kWh nebo GJ)

 indikátor topných nákladů (poměrové měřidlo umístěné na radiátoru, náměr v dílcích)

 teploměr (teploměr nebo teplotní sensor, něří teplotu ve stupních Celsia)

 elektroměr (měří spotřebu elektrické energie v kWh)