Volba přihlášení pro vstup do aplikace Měření Online

Informace o přístupových právech k aplikaci pro MĚRENÍ ONLINE:

Pro přístup do systému je nezbytné uživatelské příhlašovací jméno (login) a heslo (password). Bez přihlašovacích údajů nelze naměřená data objektu prohlížet. Vzhledem k odlišným právům správce nemovitosti a uživatele jednotky je přístup rozdělen. Po kliknutí ne jednu z výše uvedených ikon budete přesměrováni na přihlašovací rozhraní.

Přístup pro správce nemovitosti

Správce nemovitosti má dle zákona o ochraně osobních údajů přístup ke všem údajům o naměřených hodnotách měřidel všech uživatelů jednotek. Správcem nemovitosti může být člen statutárních orgánů BD nebo SVJ, ale i pracovník administrativní správy objektu.

Přístup pro uživatele jednotky

Uživatel jednotky (typicky vlastník bytu nebo nebytového prostoru) po přihlášení k systému uvidí náměry "svých" měřidel. K dispozici je aktuální stav, náměry za předchozí den nebo měsíc a také stav měřidel od počátku roku. Typy náměrů se liší dle použitých měřidel.

Stručný návod:

Stručný návod:

   - přehled všech měřidel v objektu

   - vyhledání náměru všech měřidel ke konkrétnímu datu a času,
( druhou možností je zadání intervalu "od" "do" ... systém vypočítá spotřebu v zadaném období, obě sestavy lze tisknout či exportovat )

   - přehled měřidel v určité úrovni

   - seznam podlaží objektu

   - seznam všech jednotek (bytů či nebytových prostor)

   - menu grafického zobrazení náměrů v rámci dne

   - menu grafického zobrazení náměrů v rámci měsíce

   - menu grafického zobrazení náměrů v rámci roku

Symboly měřidel:

Symboly měřidel:

 měřidla obecně, vodoměr studené vody (měří spotřebu studené vody v m3)

 vodoměr teplé vody (měří spotřebu teplé vody v m3)

 kalorimetr (měří spotřebu tepla v kWh nebo GJ)

 indikátor topných nákladů (poměrové měřidlo umístěné na radiátoru, náměr v dílcích)

 teploměr (teploměr nebo teplotní sensor, něří teplotu ve stupních Celsia)

 elektroměr (měří spotřebu elektrické energie v kWh)

Upozornění na používání cookies souborů

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.