Prvoinstalace vodoměrů

I v současném 21. století existují domy, ve kterých není spotřeba vody měřena. Jedná se obvykle o starší "činžovní" bytové domy s rozvodem pouze pitné studené vody. Na rozdíl od teplé vody není měření studené vody nařízeno zákonem ani vyhláškou a v rámci bytových objektů je zcela dobrovolné. Spolu s nárůstem ceny vodného a stočného a v souvislosti se změnami ve využití bytů (pronájmy atp.) se stále více vlastníků těchto domů rozhoduje o instalaci bytových vodoměrů za účelem měření spotřeby vody a následného spravedlivého rozúčtování. Toto rozhodnutí často provází obava o osud koupelen, toalet a kuchyní - tedy míst, kam budou nové vodoměry instalovány. Pro zachování estetiky zmíněných místností je nutné potřebné práce realizovat s citem.

S tímto problémem si umíme poradit. Jsme schopni upravit vodovodní rozvody pro instalaci vodoměru a následně vodoměr nainstalovat. V souvislosti s instalací přípravy pro vodoměr je zejména v činžovních domech nezbytné provést bourací práce (vysekání niky pro vodoměr) a po té realizovat zednické práce (zednické začištění niky, pokládku obkladů, dodávku a montáž revizních dvířek atp.). Disponujeme sehraným týmem pracovníků (instalatéři, zedníci, obkladači), kteří uvedené práce provedou v co nejkratším časovém úseku a s velkou mírou ohleduplnosti. Snažíme se práce provádět tak, aby místo instalace bylo zcela zakryto pomocí revizních dvířek. Řešíme tím například nedostupnost náhradních obkladaček atp..
 
V typickém bytě v činžovním domě bývají dvě až tři instalační místa. Vždy jde o místo odbočky vody ze "stoupačky" do bytu. Práce na jednom instalačním místě trvají v průměru 3 - 5 hodin. Na instalaci všech vodoměrů v rámci bytové jednotky obvykle potřebujeme jeden celý pracovní den.

Co obnáší zhotovení přípravy pro vodoměry v činžovních domech v praxi?

     Jako příklad uvedeme přípravu pro instalaci vodoměrů v bytě v činžovním domě. Jde o dům s rozvodem teplé a studené vody. V bytě jsou celkem tři odběrná místa. První odběrné místo je pro koupelnu (SV, TUV), druhé pro kuchyň (SV, TUV) a třetí pro WC (SV). Ve všech místech s odběrem vody jsou viditelné uzávěry vody.

     Nejdříve dojdek realizaci zakrývacích prací. První je na řadě koupelna. V koupelně jsou obklady a z nich koukají uzávěry vody. V polovině případů se nám povede provést práce bez požadavku na náhradní obklady. Nejdříve vyměříme velikost revizních dvířek (30 x 30 cm, někdy 40 x 30 cm). Obrys dvířek nakreslíme na stěnu. Opatrně vyřízneme montážní otvor bruskou s diamantovým kotoučem a následně vysekáme do zdiva niku hlubokou cca 12 cm, tak aby nedošlo k poškození obkladů. Po vysekání niky dojde k vypuštění stoupačky, odstřižení původních uzávěrů a k instalaci uzávěrů nových, vodoměrného šroubení a vodoměrů. Následně provedeme zednické začištění a osazení revizních dvířek. Po vpuštění vody se provede kontrola těsnosti zaplombují se vodoměry. Nakonec zbývá úklid. Výše uvedená práce trvá cca 3 - 5 hodin, dle místních podmínek a složitosti.

     Obdobně jako koupelna se realizuje instalace vodoměrů v kuchyni. Zde však často bývají uzávěry vody umístěné pod kuchyňskou linkou, za lednicí atp. Ostatní práce jsou velmi podobné, stejně jako doba nutná pro realizaci.

     Instalace vodoměru na WC bývá poněkud odlišná. Ve většině případů bývá na WC pouze rozvod SV a mnohdy také není instalován uzávěr vody pro WC. Místo uzávěru je nainstalován přímo na odbočku ze stoupačky tzv. rohový ventil, na který je připojena napouštěcí hadička k nádržce WC. Tato odbočka bývá většinou u starších instalací ve výšce kolem dvou metrů, neboť se v minulosti velmi často používaly toalety s výše umístěnou nádržkou. V těchto místech nebývají obklady. Při realizaci prací dojde k vysekání niky poblíž stávající odbočky. Je vypuštěna voda ze stoupačky a následně musí být místo stávající odbočky osazen T-kus, za ním uzávěr a příprava pro vodoměr. Za vodoměrem dojde k instalaci krátké části potrubí a tzv. nástěnky, což je tvarovka s vnitřním závitem. Do této tvarovky se následně nainstaluje rohový ventil pro připojení nádržky. Nakonec jsou provedeny zednické práce, instalace revizních dvířek a úklid.

     Na základě výše uvedených informací vychází přibližná doba realizace prací v rámci jedné bytové jednotky se třemi odběrnými místy na 8 - 10 hodin práce. Proto většinou doporučujeme s realizací prací započít kolem 8.00 ráno, tak aby vše bylo dokončeno během jednoho pracovního dne. Při instalaci také dojde je kontrole všech odběrných míst z hlediska napojení na měřený rozvod. Zvláštní pozornost věnujeme napojení praček a myček.

Sloučení vodoměrů

V některých případech se stávající stoupací rozvody vodovodu nacházejí poměrně blízko od sebe (do cca 2 bm). Často je blízko sebe stoupačka vody pro WC a stoupačka vody pro koupelny. Doporučujeme zvážit sloučení dvou odběrných míst v jedno. Instalace jednoho odběrného místa s dopojením k druhému instalačnímu místu bude cenově v obdobné výši jako zhotovení dvou kompletních odběrných míst. Ušetříte však za dodávku vodoměru a v budoucnu i za další následné výměny vodoměrů. Finančně lépe vyjde i rozúčtování nákladů na vodu. Sloučení dvou odběrných míst jedno ale není možné vždy.

Jak se na "prvoinstalaci" vodoměrů nejlépe připravit?

Před vlastní realizací doporučujeme vyklidit z dotčených míst veškeré "mobilní věci", kterých na typických instalačních místech (koupelna, kuchyň, WC) bývá poměrně dost. Vhodné je i provedení zakrytí podlah a nábytku v okolí místa instalace (nebude-li zakryto, provedeme zakrývací práce sami). Velmi důležité je zajistit nějaké náhradní obklady pro případ potřeby (zbylé po realizaci obkladačských prací). V případě, že náhradními obklady nedisponujete, doporučujeme se podívat například do vzorkovny firmy Marketis u Vršovického nákladového nádraží. Zde je velká šance shodné nebo podobné obklady zajistit. Naši technici standardně disponují obklady bílé barvy. Nedokážeme však mít k dispozici stovky druhů obkladů vyráběných v minulých letech...

Jaká je cena prvoinstalace?

Vzhledem k situaci, kdy je v činžovních domech každý byt originálem, nelze cenu za instalaci přípravy pro vodoměry stanovit "od stolu". Většinou ale ani nelze cenu dobře odhadnout na základě zpřístupněného vzorku bytů. Z dlouholeté praxe víme, že půdorysně shodné byty situované nad sebou nemusejí mít vůbec shodné vodovodní rozvody a cena za přípravu pro instalaci vodoměrů se může diametrálně lišit. Chcete-li získat přesný rozsah prací a relativně přesnou cenu, je nezbytné provést prohlídku ve všech bytech a následně zhotovit podrobné ocenění prací. Tato prohlídka včetně zpracování výkazu výměr a úkonů je poměrně pracnou záležitostí a proto ji standardně neprovádíme zdarma. Aktuální cena této služby je 300 Kč bez DPH / byt + náklady na dopravu a parkovné. V případě realizace prací naší firmou odečteme 50 % ceny za zpracování cenové nabídky z ceny zakázky. Nechcete-li ale ivnestovat do zhotovení přesné cenové nabídky, jsme schopni Vám poskytnout úkonový ceník, který obsahuje poměrně kompletní seznam dodávek materiálu a prací potřebných pro zhotovení díla. Vyúčtování je pak prováděno dle skutečnosti podle předem známých ceníkových položek na každé instalační místo samostatně.

Ostatní služby

Prvoinstalace vodoměrů
 

Rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla

Výměna 
stoupaček
 

Opravy vodoměrných soustav

Automatické zavlažování
 

Kamery
online
 

Přístupové
systémy
 

Hlásiče
CO