Přístupové systémy - Online

Vlastníci bytových domů nebo kancelářských budov často zcela logicky dospějí k názoru, že používání klíčů k zajištění přístupu do objektu není právě ten nejlepší nápad. Důvodů je více. Prvním důvodem je vzrůstající cena klasických klíčů. Druhým a podstatným důvodem je jednoduché zneužití klíčů při ztrátě. Třetím důvodem je poměrně jednoduchá možnost vyhotovení kopií klíče... Bezpečnost, nebo spíše nebezpečnost používání klasických klíčů v bytových domech je zřejmá. A my nabízíme lepší alternativu:

ONLINE - přístupové systémy

Pro bytové domy a kancelářské budovy doporučujeme instalovat přístupové systémy s ONLINE řídicí jednotkou. Velkou výhodou oproti standardnímu offline řešení je možnost dálkové správy. V případě, že je Váš objekt připojen k internetu, můžete odkudkoliv ze světa například zablokovat ztracený nebo odcizený čip. Tuto službu můžeme pro Vás provádět i my z naší kaanceláře (levně, bez nákladů na dopravu).

řídicí jednotka EWSi s rozhraním LAN 

Ostatní služby

Prvoinstalace vodoměrů
 

Rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla

Výměna 
stoupaček
 

Opravy vodoměrných soustav

Automatické zavlažování
 

Kamery
online
 

Přístupové
systémy
 

Hlásiče
CO