Online sběr dat

Systémy pro online sběr dat z různých měřidel spotřeby jsou poměrně běžnou záležitostí ve vyspělých světových ekonomikách. Online sběr dat z vodoměrů a měřičů tepla je základem moderních budov, stejně jako systémy regulace topení a vzduchotechniky. V české republice se této činnosti věnuje jen několik specializovaných společností, včetně té naší. Možná se zeptáte, k čemu je vlastně dobrý online sběr dat, když se každý uživatel bytu může na svá měřidla podívat kdykoliv. Velmi častá otázka. O to je složitější odpověď, neboť není pro všechny tazatele stejná. Zkusíme se posunout dále, a na tuto otázku najít společně odpověď.

K čemu je dobrý online sběr dat?

Aktuálně se online sběru dat náměrů měřidel hovoří často s evropskou směrnicí EU 2018-2002. Tak ukládá členským státům Evropské unie zajistit, aby od data 25.10.2020 byla montována pouze měřidla s možností dálkového odečtu a také aby počínaje rokem 2022 byl odečet prováděn minimálě 1 x měsíčně. V souvislosti s odečtem musí být také koneční spotřebitelé informování o jeho hodnotě a také o své předpokládané spotřebě (zde je myšlena reálná spotřeba v Kč, nikoliv opis stavu počítadla měřidla). Právě tato povinnost je pro velkou část odečitatelů nereálná, neboť nedisponují technickým vybavením, nutným ke splnění této povinnosti, byť na vývoj nových systémů měli poměrně dost času, a to od roku 2012 (tehdy vyšlo EED). Proto také (pravděpodobně pod vlivem různých zájmových uskupení) nebyla vydána česká vyhláška, která by tuto evropskou směrnici implementovala do české legislativy. Termín vydání vyhlášky se neustále posouvá a nikdo nyní neví, jaká bude nejbližší budoucnost (článek aktualizován 28.9.2021). Z tohoto dění mám pocit, že zákonodárci ani netuší, kde se geograficky Česká republika nachází a také netuší nic o členství České republiky v EU...

Naše společnost není slepým zastáncem Evropské unie a její mnohdy nesmyslné byrokracie. Raději bychom viděli požadavky plynoucí z citované směrnice v rovině doporučení, nikoliv povinnosti. Ale náš názor nic nezmění a je nezbytné vše vnímat v širších souvislostech. Konečný spotřebitel je zkrátka chráněný druh a musí mu být umožněno aktivně sledovat svou spotřebu tak, aby svými kroky mohl chránit planetu snižováním svého příspěvku emisí CO2. A nyní se dostáváme k první odpovědi na výše položenou otázku:

1. Online sběr dat je nejefektivnější a nejlevnější cestou ke splnění povinností, vyplývajících z evropské směrnice EU 2018-2002

Ale nyní trochu statistiky. V současnosti provozujeme systémy online sběru dat v cca 900 objektech na území ČR. Jen asi deset nových klientů od doby platnosti evropské směrnice uvedlo, že hlavním a podstatným důvodem pro pořízení systému pro online sběr dat je právě evropská směrnice a z ní vyplývající povinnosti. Zájem ostatních zákazníků nebyl tedy primárně podmíněn vydáním evropské směrnice, ale mnohem praktičtějšími důvody. Uvedeme tedy další odpovědi na otázku "K čemu je dobrý online sběr dat?"

2. Online sběr dat umožňuje neustálou kontrolu funkce měřidel a dokáže upozornit na pokusy o ovlivnění měřidel

Tak to je jeden z těch praktických důvodů. Při pochůzkovém odečtu, který je prováděn obvykle někdy v lednu, se občas nepodaří některá měřidla načíst. Při fyzické kontrole plně elektronických měřidel se stává, že dojde k úplnému vybití baterie. Měřidlo pak nelze odečíst ani vizuálně a náměr je definitivně ztracen. Nezbývá než chybějící náměr nahradit náhradní hodnotou dle vyhl. 269/2015. Tato náhradní hodnota při vší snaze nemusí být odpovídající a spravedlivá. V případě online sběru dat je v případě závady na měřidle tato informace k dispozici ihned a je samozřejmě zaznamenán poslední stav ke dni, kdy bylo měřidlo plně funkční. Výměna měřidla za nové a plně funkční může být provedena bez zbytečného prodlení.

3. Online sběr dat odhalí nechtěnou spotřebu vody či tepla

Dalším přínosem technologie pro online sběr dat je analytika spotřeby v průběhu času. Nejvíce "nechtěné spotřeby" bývá na rozvodu studené vody. Jde o oblast nezasaženou evropskou směrnicí. Dochází zde k trvalým průtokům vlivem netěsnících mechanismů napouštění toalet a také dočasným či trvalým průtokům pojistných ventilů bojlerů či kotlů s funkcí ohřevu TV. Zde jsou dva typické příklady nechtěné spotřeby studené vody:

 • trvale protékající WC rychlostí 8 litrů za hodinu
  • velmi malý průtok, který není vidět a ani slyšet
  • standardní vodoměry nezměří, ultrazvukové ano
  • roční typická ztráta vody je 365 x 24 x 8 = 70,080 m3 = 6.300 Kč
 • trvale protékající pojistný ventil bojleru rychlostí 150 litrů za hodinu
  • hadička od pojistného ventilu je obvykle zavedena přímo do kanalizace
  • je-li instalace skryta (standardní případ), často si vlastník bytu úniku vody nevšimne
  • roční typická ztráta vody je 365 x 24 x 150 = 1.314 m3 = 118.260 Kč

Při pohledu na uvedené hodnoty spotřeby a vyčíslení v něchtěné spotřeby v korunách je jisté, že by automatická informace o nechtěném náměru přišla vhod. A to je jedna z funkcí, které systémy pro online sběr dat mohou nabídnout.

Dalším příkladem je analýza spotřeby tepla. Je dostupná pro všechny typy měření (měřiče tepla, teplotní senory, indikátory topných nákladů). Jsou-li náměry získávány často (například hodinové náměry), lze poměrně jednoduše zjistit, zda naměřený průběh spotřeby tepla odpovídá využití bytové (nebo nebytové) jednotky. V případě zjištění  trvalé spotřeby tepla v domácnostech s typickým denním režimem (část pracovního dne se bytová jednotka vůbec nevyužívá) lze návrhem a následnou instalací regulace tepla snížit náklady od 10 - 18 %. I to je důvod, proč je dobré měřit "online".

4. Online sběr dat je komfortní a šetří čas

Zjišťování náměrů (spotřeby) tepla a vody není nijak zábavná činnost. Při standardním pochůzkovém odečtu musí pracovním odečítatele nebo pověřený pracovní správy domu (mnohdy třeba člen výboru SVJ) provést tyto úkony:

  • příprava a kontrola databáze pro odečty
  • provedení vlastního odečtu (= běhání po schodišti domu s notebookem nebo podobným zařízením)
  • zpracování dat v odečtovém programu a převedení do formátu pro další zpracování (obvykle Excel nebo .csv soubor)
  • import souboru do rozúčtovacího programu (mnohdy se musí v této souvislosti převést datový soubor do jiného formátu s jinou znakovou sadou)

Při online sběru dat se o veškeré změny (změny měřidel, změny uživatelů) stará operátor systému Měřeníonline.cz. Pro správce objektu jsou veškerá data dostupná kdykoliv a to včetně celé historie. Zjištění informací o náměrech měřidla je možné odkudkoliv na světě pomocé webového prohlížeče.