Otázky a odpovědi

Co jsou tzv. stanovená měřidla?

Stanovená měřidla jsou přesně vyspecifikovaná měřidla různých veličin, na které se vztahuje zákon o metrologii a řeší lhůty pro jejich ověření nebo výměnu. Stanoveným měřidlem je například vodoměr nebo kalorimetr. Indikátory topných nákladů a teplotní sensory nejsou stanoveným měřidlem.

Stanovená měřidla smí montovat pouze osoba s oprávněním ČMI pro montáž stanovených měřidel určitého druhu. Být instalatérem tedy neznamená mít oprávnění na montáž vodoměru.

Jak často je potřeba vyměnit bytový vodoměr?

Bytový vodoměr má platnost ověření dle aktuálních předpisů pět let. Platnost ověření fyzicky končí na konci pátého kalendářního roku, to znamená 31.12.xxxx. U nových vodoměrů je počátek platnosti ověření vodoměrů totožný s rokem výroby. Na štítku vodoměru je pak rok výroby a výchozího metrologického ověření označen metrologickou značkou. Jde o malý obdélník, ve kterém je vepsáno písmeno M, následované dvojčíslím roku výroby. Na obrázku níže je například vodoměr Kamstrup Multical 21. Je vyroben v roce 2021, platnost metrologického ověření tedy končí na konci rok 2026 (technicky správně 1.1.2027 0:00:01).

 multical21

 

V případě, že je vodoměr vyroben například na konci prosince, ale přezkoušen je až v lednu, může mít výrobní číslo odpovídající předchozímu roku,  ale je zároveň opatřen ověřovací značkou s číslem roku aktuálního. Platnost ověření se pak počítá od roku uvedeného na ověřovací značce. U repasovaných vodoměrů se rok  repase a ověření uvádí na ověřovací značce nebo na olověné či plastové plombě, kterou je vodoměr uzavřen.

Jak často je potřeba vyměnit měřič tepla?

Měřič tepla (kalorimetr) má platnost metrologického ověření čtyři roky, pro měřič tepla platí analogicky vše, co je uvedeno v předchozím článku.

Metrologické ověření měřiče tepla je technicky i časově mnohem náročnější než metrologické ověření vodoměru. Proto je vhodné plánovat realizaci metrologického ověření měřičů tepla mimo topnou sezonu. U měřičů chladu se naopak metrologické ověření provádí v zimních měsících.

Moderní měřiče tepla mají životnost 12 a více let. O jejich výměně po prvním funkčním období není nutné uvažovat. Ekonomicky výhodnější je vždy realizovat metrologické ověření. U větších objektů to lze spojit s využitím obměnného fondu. Technicky je mnohem jednoduší provádět metrologické ověření v objektech, kde jsou měřiče tepla umístěny na společných chodbách. Jsou-li měřiče tepla uvnitř bytů, jde o komplikovanější záležitost.

Jak často je potřeba měnit indikátor topných nákladů?

Indikátor topných nákladů není tzv. stanovené měřidlo a neplatí pro něj žádný metrologický přepis, který by udával lhůtu pro výměnu. Obecně se jeho životnost odvíjí od kapacity a životnosti baterie. Je dobré se vždy podívat na informaci o životnosti baterie od výrobce a ke konci životnosti baterií funkci indikátorů hlídat. Mnohdy se však stává, že indikátory vydrží fungovat delší dobu, než je deklarováno. V případě vadných sérií baterií to může být i naopak. Vyskytne-li se závada baterie ve větším počtu indikátorů v různých bytových jednotkách, je vhodná zvážit i předčasnou výměnu indikátorů.

Jak často je potřeba vyměnit teplotní sensor?

Pro teplotní sensory platí analogicky vše, co je uvedeno v článku pro indikátory topných nákladů. Nevztahuje se na ně žádný metrologický předpis. V moderních teplotních sensorech (například Kamstrup TEHUM) jsou baterie uživatelsky vyměnitelné. Nemění se tedy sensor, ale pouze baterie. Výsledkem je mnohem dělší životnost měřidla (až desítky let) a snížení nákladů na provoz těchto měřidel.

Mám od Vás nainstalovaný ultrazvukový kontrolní vodoměr, po jaké době se musí ověřit?

Kontrolní vodoměr instalovaný za Váš vodárenský fakturační vodoměr není obecně měřidlem, podle kterého se cokoliv rozúčtovává (poskytuje je informace o správném náměru vody pro Vaší potřebu). Ověření měřidla je tedy spíše vaší volbou pro Váš dobrý pocit a není nezbytné. Ze zkušenosti víme, že zatím veškeré ultrazvukové vodoměry Kamstrup Multical 21 a Flow IQ 3100 vyšly po 5 - 6 letech správně.  Statisticky lze tedy odvodit, že i ten Váš by měl být v pořádku. Nicméně ojedinělou závadu nemůžeme plně vyloučit.

Proč často vodárenské vodoměry měří více než by měly?

Vodárenské společnosti v současnosti velmi často používají k měření odběru vody mechanické vícevtokové vodoměry mokroběžného typu. Tyto vodoměry jsou poměrně velmi náročné na čistotu vody. Nicméně měřená voda často obsahuje zrnka písku, kovové špony a úlomky vodního kamene. Tyto částečky občas projdou přes standardně osazovaný hrubý filtr ve vodoměrné soustavě a přicpou některou z trysek vícevtokového měřidla. Voda pak musí proudit ostatními volnými tryskami rychleji a díky tomu se rychleji otáčí oběžné kolo a v důsledku počítadlo. Ke zrychlení chodu měřidla může dojít i v případě, kdy se vnitřek trysek obalí vodním kamenem a tím se zúží jejich průměr.... A z tohoto důvodu se stává, že některá měřidla měří více třeba o 35 %. Vyjímkou není ani hodnota + 70 %. Z tohoto důvodu považujeme montáž kontrolního vodoměru za nezbytnou investici.

Vždy ale nemusí být na vině jen vodárenský vodoměr. Za vyšším náměrem, který neodpovídá realitě, může stát i chyba vodoměrné soustavy a vodovodního instalace. Kombinace zavzdušněného hydrantu a nefunkční zpětné klapky ve vodoměrné soustavě může být důvodem fiktivního náměru až + 50 %.

Zjistili jsme vyšší náměr vodárenského vodoměru, jak máme při reklamaci postupovat?

Obecně nedoporučujeme přímo reklamovat vodárenský vodoměr u vodárenské společnosti. Vodárenská společnost mnohdy postupuje tak, že vodoměr odebere a odveze na zkušebnu, kde je vodoměr podroben zkoušce. Před vlastní zkouškou je však vodoměr demontován z rozvodu (v tuto chvíli dojde k odstranění většiny nečistot, které způsobovaly chybu měření), dále je vodoměr převážen z místa instalace a navíc bývá před provedením zkoušky vyčištěn, čímž dojde často k odstranění důvodu chyby měření.

Vodoměr pak často vyhoví při zkoušce a Vaše reklamace není uznána. Naše společnost však doporučuje způsob ověření vodárenského vodoměru na místě v reálných provozních podmínkách. Tato zkouška se provádí bez jakékoliv manipulace s instalovaným vodoměrem. Zkoušku provádí pracovník ČMI za příttomnosti zástupce odběratele a zástupce vodárenské společnosti. Výsledkem je protokol o provedení ověřovací zkoušky a výsledky tohoto protokolu jsou prakticky nezpochybnitelné. Námi doporučovaný způsob ověření vodárenského  vodoměru v případě Vašeho zájmu kompletně zajistíme.

Uvažujeme o instalaci Vámi doporučovaného filtru, co obnáší instalace a jak složité je čištění?

Námi doporučované a osazované filtry jemných částic Honeywell / Braukmann F76S nebo Honeywell / Braukmann F74CS se instalují za vodárenskou vodoměrnou soustavu. Je-li v domě požární vodovod, montuje se filtr za rozdělení mezi požárním vodovodem a rozvodem pitné vody na potrubí pitné vody. Instalace filtru trvá cca 4-6 hodin, obecně musí být zastavena voda pro objekt na cca 2 hodiny. Čištění filtru je také poměrně jednoduché. Filtr má na spodní části výpusť s ventilem. Při otevření ventilu dochází automaticky ke zpětnému proplachu síta. Na jedno čištění je potřeba cca 50 litrů vody. Nejsložitější je tedy odnášení vypuštěné vody. Odtok z filtru lze však napojit i na rozvod kanalizace. V případě potřeby je možné k filtru dokoupit automatickou proplachovací jednotku, která filtr proplachuje v intervalu podle nastaveného programu (4 minuty - 3 měsíce).

Přinapojení odtoku filtru do kanalizace a současné instalaci automatické proplachové jednotky je čištění filtru prakticky bezobslužné.

Technické listy ke stažení

Kamstrup

...

Kaden

...

B-Meters

...

Maddalena

...

Honeywell

...

Obecné

...

Zákony a vyhlášky ke stažení

Na této stránce naleznete odkazy na důležité zákony a vyhlášky, které se přímo či nepřímo týkají měření vody nebo tepla. Zdroj dokumentů je ve většině případů server zákonyprolidi.cz nebo server mvcr.cz. Uveřejnění odkazů na našem webu je v souladu s autorskými právy těchto serverů.

ZÁKONY A VYHLÁŠKY SE VZTAHEM K METROLOGII

 

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY SE VZTAHEM K ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

 

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY SE VZTAHEM KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2