Systémy automatického zavlažování

Systémy automatického zavlažování nejsou dnes již exkluzivním doplňkem luxusních sídel, ale stávají se součástí zahrad běžných rodinných domů. Zásluhu na tom má klesající cena komponentů a také konkurence na trhu. My nabízíme kromě návrhu a instalace rozvodů zavlažování také instalaci inteligentního systému ovládání na dálku pomocí internetu.

Jak to všechno funguje?

     Závlahový systém je vlastně stavebnice složená z různých komponentů, které se dají kombinovat dle konkrétních potřeb zákazníka. Níže přinášíme stručný popis součástí systému a jejich funkce.

Zdroj vody pro zavlažování

Zdrojem vody pro zavlažovací systém může být studna, jímka na dešťovou vodu i vodovodní přípojka. Velmi často dochází ke kombinaci všech uvedených zdrojů. Je-li zdrojů více, nastavují se priority zdroje. V praxi se nejdříve používá voda z dešťové jímky, pak ze studny a nakonec z vodovodní přípojky. Do studny i jímky na dešťovou vodu lze instalovat systém sensorů, které detekují výšku hladiny. Řídicí elektronika pak rozhoduje na základě informací o výškách hladiny o použití konkrétního zdroje.

Rozvody pro zavlažování

Pro rozvody zavlažování běžných zahrad rodinných domů používáme potrubí z černého polyethylenu průměru 25 mm. V rámci objektu dporučujeme zhotovit šachtu s hloubkou cca 800 mm pro instalaci filtrace vody a elektroventilů pro spínání jednotlivých sekcí. Takto hluboká šachta je vhodná především pro vypouštění rozvodů před zimou a také jako ochrana proti zamrznutí v případě přízemních mrazíků v jarním a podzimním období. Rozvody pro zavlažování doporučujeme instalovat do minimální hloubky pod terénem 250 mm. Je tak zajištěna základní ochrana proti mechanickému poškození při realizaci zahradních prací.

Zavlažovací trysky

Pro zavlažování zahrad používáme různé typy trysek od několika výrobců. Pro výběr správného typu trysky je nezbytné zjistit rozměry zavlažovaného sektoru zahrady. Před vlastní realizací instalace zavlažovacího systému zhotovujeme jednoduchý projekt, do kterého jsou zakresleny typy trysek pro každý úsek zavlažování. Také se podle typu trysek vypočítává celková spotřeba vody jednotlivé sekce (tak aby tlak vody postačoval pro zásobení skupiny trysek). Obvykle se na jednu zavlažovací sekci napojují 2 - 4 trysky.

Řídicí elektronika

Pro řízení zavlažovacích systémů používáme několik typů řídicích modulů. Funkce je však obdobná. Úkolem řídicí elektroniky je spouštět systém zavlažování (respektive jeho části) v předem nastavených intervalech za předpokladu, že právě neprší nebo není zavlažovaná plocha již dostatečně vlhká. Modernější systémy ovládací elektroniky již umožňují spínání zavlažování dálkově pomocí internetu. Tuto funkci mimo jiné ocení vlastníci rodinných domů v době dovolených atp.. Řídicí elektronika samozřejmě umí snižovat náklady na zavlažování tím, že pomocí předem navrženého scénáře připojuje jednotlivé zdroje vody (ovykle nejdříve zdroj dešťové vody z jímky, pak vodu ze studny a nakonec umožňuje použití vody z vodovodního rozvodu). Řídicí elektronika umí také komunikovat s ostatními chytrými zařízeními. Lze třeba zajistit, že se zavlažování nespustí, kdž kamerový systém detekuje na zavlažované ploše pohyb nebo když je v provozu robotická sekačka ...

Jak složitá je instalace zavlažovacího systému a kdy je nejlepší jej instalovat?

Složitost instalace zavlažovacího systému se liší objekt od objektu. Vždy raději celý objekt prohlédneme a navrhneme řešení s minimálním dopadem na trávníky, chodníky a další součásti objektu.
 
Obecně je nejsložitější částí instalace potrubních voddovodních rozvodů a jednotlivých trysek do trávníku. Potrubní rozvody se instalují obvykle do hloubky 20 - 30 cm od úrovně terénu. Z tohoto důvodu je vhodné instalace provádět brzy zjara a nebo později v podzimních měsících. Poškozené části trávníků instalací potrubí je nutné zatravnit (výsevem trávy nebo travním kobercem).

Ostatní služby

Prvoinstalace vodoměrů
 

Rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla

Výměna 
stoupaček
 

Opravy vodoměrných soustav

Automatické zavlažování
 

Kamery
online
 

Přístupové
systémy
 

Hlásiče
CO