Přesné měření spotřeby vody

Voda, tekutina, za kterou stále více platíme:

Pitná voda (dále jen SV) a teplá užitková voda (TUV) patří k základním spotřebním komoditám, které se významnou částí podílejí na nákladech spojených s užíváním domu, bytu nebo nebytového prostoru. Proto považujeme přesné měření spotřeby vody za nezbytné a také považujeme ONLINE přístup k naměřeným hodnotám za velmi přínosný. Níže se pokusíme vysvětlit, co je podstatné pro měření spotřeby vody zajistit a jakým způsobem lze předejít nepříjemnostem typu "příliš vysoká faktura za vodu" atp.

Důvěřuj, ale prověřuj (aneb proč doporučujeme kontrolní vodoměry):

     V povědomí mnoha lidí stále ještě přežívá jakýsi respekt k vodárenským měřidlům a k vodárenským společnostem všeobecně. Poměrně dost lidí považuje vodárenská měřidla za přesná a obecně nepřipouští možnost, že by to tak být nemělo. Naše firma ale tyto mýty boří a v následujících řádcích se dozvíte, že k této "destrukci" vžitých mýtů máme pádný důvod.

     A jak to všechno začalo ? Na  rovinu, i my jsme kdysi podlehli předsudku, že vodárenský vodoměr měří správně. Ale stále se nám ozývali zákazníci s tím, že mají velký rozdíl mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem. Mnohdy nepomohly ani citlivější vodoměry, kontroly "černých odběrů" a další pokusy o odhalení příčiny velkých rozdílů. A pak jsme začali montovat za vodárenské vodoměry vodoměry obdobných parametrů a zjistili jsme, že se náměry dvou téměř shodných měřidel výrazně liší. A následně jsme zjistili i příčinu, proč vodárenské vodoměry měří často špatně a ve většině případu měří "do plusu". Důvodem je prostá mechanika. Vodárenské společnosti v současnosti používají vícevtokové vodoměry mokroběžné konstrukce. Při ucpání některého z vtoků nečistotami z vodovodního řádu musí voda protékat ostatními vtoky. Proudí ale rychleji a rychleji otáčí oběžným kolem a následně počitadlem ... Důsledkem je vyšší náměr, než je skutečná spotřeba.

     Z výše uvedených důvodů v současnosti důrazně doporučujeme všem odběratelům vody instalovat za vodárenský vodoměr kontrolní vodoměr, jehož účelem je zjistit, zda vodárenský vodoměr měří správně. Aktuálně máme ty nejlepší zkušenosti s vodoměry dánského výrobce Kamstrup ultrazvukové konstrukce Flow IQ 3100. Za dobu, kdy je aktivně montujeme, jsme ušetřili našim zákazníkům mnoho peněz. Sami se občas podivujeme naměřeným rozdílům, kdy náš kontrolní vodoměr prokáže nepřesnost vodárenského vodoměru ve výši například + 35 %.

     Při zjištění vysokého rozdílu v náměru mezi vodárenským vodoměrem a kontrolním vodoměrem není vhodné hned kontaktovat vodárenskou společnost. Při řešení reklamace je ve většině případů vodoměr pracovníky vodáren vyjmut a odvezen na zkušebnu, kde je po pročištění podroben zkoušce. Nicméně tato zkouška proběhne obvykle po odstranění důvodu chybného měření (po odstranění nečistot) a výsledkem často bývá perfektně fungující vodoměr. My na to jdeme jinak. Dojde-li k uvedenému problému, zajistíme zkoušku na místě při zachování skutečných provozních podmínek pracovníkem ČMI. Tato zkouška je provedena nezávislým orgánem a pracovníci vodárenské společnosti jsou k ní přizváni, čímž je zajištěna objektivita. Výsledek zkoušky je zhodnocením skutečné funkce vodoměru v daných provozních podmínkách a nejlépe odpovídá realitě. A především, je nezpochybnitelný ...

flowIQ3100 700

Základem je čistá voda

     Dalším krokem k přesnému měření je zajištění čistoty vody. Ale nejdříve je potřeba si říct, že čistá voda z distribučního vodárenského rozvodu prostě neteče (až na několik velmi málo vyjímek). Voda dodávaná koncovým odběratelům obsahuje zrnka písku, kovové špony a úlomky vodního kamene. Tyto nečistoty téměř vždy projdou přes "hrubý" filtr umístěný ve vodárenské vodoměrné soustavě a přes vodárenský vodoměr. Dále pak bez problému doputují s krz domovní rozvody až k bytovým vodoměrům, vodovodním bateriím, pračkám a myčkám, kde napáchají doslova "paseku".

     Tyto nečistoty způsobují nefunkčnost bytových podružných vodoměrů (vlivem nečistot zachycených mezi oběžné kolo mechanického vodoměru a stěnu vodoměru dochází k dočasnému nebo trvalému zastavení vodoměru), vady vodovodních baterií a napouštěcích ventilů WC a také závady na pračkách nebo myčkách. Ale my se omezíme na vliv nečistot na bytové vodoměry. Je fatální. Z našich statistik získaných za 20 let práce v oboru můžeme říct, že 99 % hlášených závad jsou závady typu "stojící vodoměr". Nejde však o závady záručního charakteru. Žádný výrobce neposkytuje záruku na vady způsobené nečistotami vody. A co na to vodárny ?? Je dobré si přečíst obchodní podmínky. Téměř vždy zde najdete ustanovení o tom, že filtraci vody si na vstupu do objektu musí zajistit na vlastní náklady odběratel (stejně jako regulaci tlaku). A proto doporučujeme osadit za vodárenský vodoměr filtr jemných částic, který vyčistí vodu pro celý dům. Velmi dobré zkušenosti máme s filtry Honeywell F76S, které montujeme již mnoho let a nainstalovali jsme jich již několik set kusů. A výsledek ? Žádná nahlášená závada stojícího vodoměru. Úspěšnost = 100 %.

Kontrola instalací

První dva důležité kroky k přesnému měření bychom tedy alespoň teoreticky měli za sebou. Dojde-li k rozdílům v náměrech mezi součtem bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem, kontrolní vodoměr ukáže, zda chyba vzniká v objektu nebo na straně vodárenského měřidla. Filtr jemných částic zajistí, aby bytové vodoměry standardní mechanické konstrukce opravdu stále měřily (když je tedy někdo neovlivní). Nicméně je vždy nutné zkontrolovat, zda veškerá odběrná místa v rámci objektu jsou měřena. To se týká i odběrů ve společných prostorách domu, jako jsou prádelny, úklidové komory atp.. Důležitá je také kontrola všech odběrných míst v bytech. Především ve starších zděných domech lze občas nalézt černé odběry (většinou jsou na "černo" připojeny pračky a myčky...

Výběr bytového vodoměru

Výběr bytového vodoměru není nikdy zcela jednoduchou záležitostí. Důvodem je především skutečnost, že výběr typu měřidel v rámci bytového objektu je věcí veřejnou a zcela logicky dojde k situaci, kdy různí záptupci objektu mají různé požadavky na typ vodoměru. Než tedy bude vybrán konkrétní typ vodoměru, je nezbytné se shodnout na požadavcích na vodoměr. Podle těchto požadavků se zcela logicky některé typy vodoměrů vyloučí a některé ve výběru zůstanou. Níže je naše doporučení na postup při výběru vodoměrů. Zároveň je nám však jasné, že ne každému tato metodiak bude vyhovovat.

Vodoměr s radiomodulem nebo bez?

Na začátek pomyslného rozcestníku bychom doporučili si dát základní otázku - chcete vodoměry dálkově odečitatelné nebo ne? Samozřejmě, náš postoj jako rádce, může být trochu zkreslený. Doporučujeme přece dálkový odečet a navíc v online provedení ... Tak se od toho na chvilku oprostíme. Uvedeme pár faktů. Podle nové evropské legislativy bude dálkový odečet měřidel umístěných v bytě na 99% pravděpodobně povinný od roku 2017. V praxi tedy od výměny, která bude následovat po roce 2017. Nyní se můžete ještě rozhodnout bez "Bruselu". Kromě vodoměrů bez radia a s radiem existují vodoměry připravené pro dodatečnou montáž radiomodulů. Touto cestou se ale prosím nevydávejte. Při montáži vodoměrů v jednom roce a dodatečné montáži po třeba dvou letech dosáhnete kromě vyšších nákladů na montáž i stavu, kdy Vám budou expirovat vodoměry a radiomoduly v jiných letech. A následovat bude dražší montáž a více obtěžování uživatelů bytů kvůli výměnám vodoměrů a radiomodulů v odlišném období. Je-li tedy nějaký důvod (třeba ekonomický) proč nyní nemůžete nebo nechcete investovat do radiových vodoměrů, doporučujeme vybrat nějaký standardní a spolehlivý vodoměr bez radia (například Kaden S05x). Radiový odečet doporučujeme především do domů, kde se evidují velké rozdíly mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem a také pro domy, kde je problém v prvním lednovém týdnu odečíst veškerá měřidla (majitelé bytů v bytech nebydlí, byty pronajímají nebo je navštěvují občas atp.).

Výběr druhu vodoměru

Každý má trošku jiné preference při výběru druhu vodoměru. Důvodem jsou odlišné potřeby jednotlivých zákazníků. Obecně máte na výběr ze tří základních druhů vodoměrů. Jsou jimi vodoměry mechanické suchoběžné (nejlevnější), mechanické mokroběžné (střední třída) a vodoměry ultrazvukové (nejvyšší třída - nejdražší). Kdyby bylo na nás, jistě Vám doporučíme ultrazvukové vodoměry, neboť jsou dle našeho názoru nejlepší. Bohužel také nejdražší a mnoho vlastníků bytových domů nedisponuje potřebnými finančními prostředky. Ale o výběru vodoměrů nerozhodujeme my, ale jste to právě Vy, kdo má konečné slovo. Právě proto níže uvádíme typické preference a požadavky zákazníků a k nim přiřazujeme náš návrh na výběr typu vodoměru.

Požaduji co nejpřesnější vodoměr

Pro příznivce přesného měření vody jsme připravili výběr ze třech typů vodoměrů. První dvě příčky obsazují moderní ultrazvukové vodoměry, třetí pořadí patří právem zástupci klasických mechanických měřidel. Přesné vodoměry doporučujeme vybírat přesně v tomto pořadí:

 1.  Kamstrup Multical 21 - velmi přesný a dle našeho názoru nejspolehlivější bytový vodoměr na trhu (parametry: životnost 16 let, ultrazvukový princip měření, prakticky nulová poruchovost, měření vody v praxi probíhá od dvou litrů za hodinu, detekce netěsností od 0,1 litrů za hodinu, velmi výkonný radiový modul Wireless M-Bus) - stránka produktu zde
 2.  Axioma Qualcosonic W1 - velmi přesný vodoměr s velmi dobrým poměrem výkon / cena (parametry: životnost 16 let, ultrazvukový princip měření, měření vody v praxi probíhá od dvou litrů za hodinu, detekce netěsností, standardní radiový modul Wireless M-Bus, radiový modul LoRaWAN) - stránka produktu zde
 3.  Maddalena ONE TRP - vhodný typ pro příznivce klasických mechanických vodoměrů bez dálkového odečtu, pro přesné měření musí být zajištěna čistá voda (parametry: životnost 5 let, mokroběžný princip měření, měření vody v praxi probíhá od 10 litrů za hodinu) - stránka produktu zde

Požaduji co nejlevnější vodoměr

V případě požadavku na co nejlevnější vodoměr bez dálkového odečtu s dobrými parametry a výborným poměrem výkon / cena doporučujeme tyto vodoměry v uvedeném pořadí:

 1.  Maddalena SJ EVO - jedná se standardní bytové vodoměry standardu Modularis. Tyto vodoměry se ve své třídě vyznačují slušnou přesností, vysokou spolehlivostí a možností rozšíření o různé moduly pro dálkový odečet. K vodoměrům lze dokoupit moduly pro komunikaci pomocí drátového M-Busu, bezdrátového rozhraní Wireless M-Bus nebo LoRaWAN. Stránky produkto naleznete zde

Požaduji kvalitní vodoměr s dálkovým odečtem s dlouhodobě nízkými náklady

Požadujete-li kvalitní vodoměr s dálkovým odečtem a s dlouhodobě nízkými náklady, máte obecně dvě volby. První volbou je koupit dražší ultrazvukový vodoměr s dlouhou životností a po 5 a 10 letech jej jen metrologicky ověřit. Druhou volbou je pak standardní mechanický vodoměr optimálně s vestavěným radiomodulem, který každých pět let vyměníte. Dlouhodobé náklady v horizontu 16-ti let jsou ale podobné.

 1.  Kamstrup Multical 21 - velmi přesný a dle našeho názoru nejspolehlivější bytový vodoměr na trhu (parametry: životnost 16 let, ultrazvukový princip měření, prakticky nulová poruchovost, měření vody v praxi probíhá od dvou litrů za hodinu, detekce netěsností od 0,1 litrů za hodinu, velmi výkonný radiový modul Wireless M-Bus) - díky životnosti 16 let vychází přepočítané roční náklady velmi dobře - stránka produktu zde
 2. Axioma Qualcosonic W1 - velmi přesný vodoměr s velmi dobrým poměrem výkon / cena (parametry: životnost 16 let, ultrazvukový princip měření, měření vody v praxi probíhá od dvou litrů za hodinu, detekce netěsností, standardní radiový modul Wireless M-Bus, radiový modul LoRaWAN) - díky životnosti 16 let vychází přepočítané roční náklady velmi dobře - stránka produktu zde
 3.  Kaden i_Flux - vhodný typ pro příznivce klasických mechanických suchoběžných vodoměrů s dálkovým odečtem (parametry: životnost 5 let, suchoběžný princip měření, měření vody v praxi probíhá od cca 15 litrů za hodinu, LCD displej, integrovaný radiový modul Wireless M-Bus a RCOM) - stránka produktu zde
 4.  Kaden Picoflux Air - vhodný typ pro ekonomicky smýšlející zákazníky a současné příznivce klasických mechanických suchoběžných vodoměrů s dálkovým odečtem (parametry: životnost 5 let, suchoběžný princip měření, měření vody v praxi probíhá od cca 15 litrů za hodinu, mechanické počítadlo, integrovaný radiový modul Wireless M-Bus) - stránka produktu zde

Požaduji vodoměr s dálkovým odečtem s plnou pětiletou zárukou

Pro zákazníky s požadavkem na vodoměr s dálkovým odečtem a plnou pětiletou zárukou zde máme tyto produkty:

Kamstrup Multical 21 - velmi přesný a dle našeho názoru nejspolehlivější bytový vodoměr na trhu (parametry: životnost 16 let, ultrazvukový princip měření, prakticky nulová poruchovost, měření vody v praxi probíhá od dvou litrů za hodinu, detekce netěsností od 0,1 litrů za hodinu, velmi výkonný radiový modul Wireless M-Bus) - standardní záruka je 2 roky, prodloužení záruky na 5 let je možné za 260 Kč + DPH - stránka produktu zde

Požaduji 100 % antimagnetický vodoměr

Starší typy mechanických suchoběžných vodoměrů bylo možné poměrně jednoduše ovlivnit magnetem. Tohoto jevu si samozřejmě všimli výrobci a prováděli různé inovace, které vedli k minimalizaci možnost ovlivnění vodoměru magnetem. Vliv magnetu na vodoměr se podstatně liší dle kontrukce. Zde je základní přehled ovlivnitelnosti dle druhu vodoměru:

 • Ultrazvukové vodoměry - ovlivnění magnetem není možné
 • Mokroběžné mechanické vodoměry - ovlivnění magnetem není možné
 • Suchoběžné mechanické vodoměry - ovlivnění magnetem je i přes veškerou ochranu možné
 • Suchoběžné mechanické vodoměry radiové nebo doplněné radiovým modulem - ovlivnění magnetem je i přes veškerou ochranu možné, je však obvykle detekováno elektronikou radiového modulu