Výměna vodoměrů od A do Z

Výměna bytových vodoměrů je periodicky se opakující záležitost. V aktuální době je platnost ověření vodoměrů 5 let od výroby nebo od předchozí ověřovací zkoušky (ověření je platné do konce pátého kalendářního roku). Před ukončením platnosti ověření vodoměru by mělo dojít k jeho výměně.
 
Máte-li zájem o vypracování cenové nabídky na výměnu bytových vodoměrů (případně souběžně dalších měřidel), zadejte prosím Vaší poptávku pomocí našeho poptávkového formuláře. My Vám následně do tří pracovních dní vypracujeme cenovou nabídku. Poptávku můžete zadat i telefonicky na čísle 283 870 824 (Po-Pá 7.30 - 15.00) nebo pomocí e-mailu. Budete-li požadovat ONLINE sběr dat, budeme v některých případech požadovat návštěvu Vášeho objektu za účelem prohlídky a zjištění informací důležitých pro radiový přenos dat.

Objednávka

Vyhodnotíte-li naší nabídku jako zajímavou, v první chvíli postačuje zaslat závaznou objednávku pomocí e-mailu. Tato objednávka by měla obsahovat informace o rozsahu dodávek a služeb, o které máte zájem. Přílohou k objednávce by měl být seznam bytů a nebytových prostor se jmény uživatelů. Po obdržení objednávky Vás bude náš technik kontaktovat za účelem stanovení termínu montáže a dalších podrobností.

Realizace - filtr jemných částic a kontrolní vodoměr

Bude-li součástí objednávky dodávka a montáž filtru jemných částic nebo kontrolního vodoměru na vstupu do objektu, doporučujeme tuto montáž provést před vlastní výměnou vodoměrů v objektu. Nejpozději by se tato montáž měla realizovat v dopoledních hodinách téhož dne, kdy se bude provádet výměna vodoměrů. Vsazení filtru nebo kontrolního vodoměru (případně obou) trvá cca 4 - 6 hodin. Dodávka vody do objektu je přerušena na cca 1,5 - 2,0 hodiny. Obvykle začínáme instalaci filtru provádět kolem osmé hodiny raní (po té, co uživatelé bytu odejdou do práce).

Realizace - výměna bytových vodoměrů

Výměnu bytových vodoměrů provádíme většinou v odpoledních hodinách. Konkrétní termín je domlouván individuálně. Například výměnu vodoměrů v objektu s 50-ti měřidly provádíme nejčastěji od 14.30 do 19.00. Výměna páru vodoměrů v jednom bytě běžně trvá 15 minut. Jsou-li v bytě 4 vodoměry, výměna bude trvat 30 minut. Výše uvedené časy platí za předpokladu: vodoměry jsou přístupné, montážní délka vodoměrů je 110 mm, vodoměry jsou připojeny mosazným šroubením. Na přání zákazníka lze vodoměry měnit dle harmonogramu (každý uživatel bude znát časový úsek výměny) nebo nahodile (od počátku termínu technici opakovaně obcházejí dům a mění vodoměry nejdříve v bytech, jejichž uživatelé jsou doma a následně v ostatních bytech postupně, jak uživatelé těchto bytů přicházejí z práce domů. Každý uživatel bytu si v tomto druhém případě může telefonicky předem domluvit individuální termín na našem dispečinku.

Po výměně vodoměrů bude uživatel bytu požádán o podpis protokolu o výměně vodoměrů. Vzor protokolu je uveden ZDE. Protokoly technici odevzdávají následující pracovní den v kanceláře. Zde se naskenují ve vysokém rozlišení a přes službu ÚSCHOVNA.CZ jsou zasílány na Vámi uvedenou mailovou adresu ve formátu PDF. Bude Vám také zaslána tabulka s případnými byty, kde nebyla výměna provedena z důvodu nepřítomnosti uživatelů bytů.

V případě požadavku záchazníka jsme schopni za úhradu zhotovit tabulku v programu MS EXCEL, která bude obsahovat údaje o měněných měřidelch. Tato služba není součástí základního rozsahu prací a je účtována dle platného ceníku.

Měřidla s dálkovým odečtem - odečet pochůzkový (offline, walkby)

K vodoměrům s dálkovým odečtem z chodby domu lze dodat radiomodul pro čtení dat. Jako službu na rámec dodávky vodoměrů provádíme také instalaci software pro odečty do počítače zákazníka, zhotovení databáze pro odečty měřidel, proškolení obsluhy k provádění odečtů atp.. V případě zájmu jsme schopni v požadovaných termínech provádět odečty a případně provádět rozúčtování. Z některých typů měřidel lze data načíst po odečtu z chodby do naší aplikace pro onlineměření a zpětně data prezentovat pomocí webového rozhraní.

Měřidla s dálkovým odečtem - ONLINE odečet

Jsou-li předmětem dodávky měřidla s ONLINE odečtem dat, je nezbytné nainstalovat technologii pro dálkový přenos dat. Dle velikosti objektu tato instalace trvá cca 1 - 2 dny. Většinou tuto instalaci provádíme po instalaci všech měřidel. Před instalací této přenosové trechnologie je nezbytně nutné, aby byla v domě instalována a zprovozněna internetová přípojka s veřejnou pevnou IP adresou. Není-li z nějakého důvodu možné zajistit standardní přípojku, umíme dodat i rozhraní pro GSM přenos dat. Zde se ale musí uzavřít smlouva s mobilním operátorem na přenos dat.

Časté komplikace při výměně vodoměrů

  1. Nejčastější komplikací při výměně vodoměrů je velmi špatný přístup k vodoměru. Tento stav může být způsoben nevhodnou montáží, neprofesionálně provedenými zednickými pracemi po instalaci vodoměru (například zazděné šroubení nebo obklady přesahující vodoměr) nebo nevhodným umístěním vodoměru (za pračkou, pod vanou atp.).

  2. Velmi častou komplikací je také befunkčnost uzávěru před vodoměrem. Bez úplného uzavření uzávěru nelze vodoměr vyměnit. Mnohdy v domě nejsou funkční ani uzávěry na patách stoupaček.

  3. V panelových domech často dochází k tzv. sesunutí plastových stoupaček vlvem neodborné instalace (nevhodné kotvení stoupaček). V tomto případě dochází k velkému pnutí mezi stoupačkou a odbočkou k bytu. Po demontáž vodoměru se často stoupačka ještě více sesune a bez vynaložení velkého úsilí nebo bez úpravy rozvodu nelze nový vodoměr osadit. Vzhledem k velkému riziku prasknutí vody v objektech se sesunutými stoupačkami doporučujeme provést opravu fixace stoupaček. Tuto službu samozřejmě nabízíme.

  4. Vady vodoměrného šroubení jsou další častou komplikací. Někdy instalatérské firmy z důvodu úspory používají nevhodné ocelové pozinkované šroubení (pro vodoměr by mělo být použito MS šroubení, které lze lehce rozebrat), které dokonale přirezne ke šroubení vodoměru a spoj nelze rozebrat bez použití autogenu. Často také dochází k situaci, kdy instalatérské firmy chybně používají PPR vodoměrné šroubení určené pro vodu do 30 st. Celsia i na rozvody TUV. Po letech u vodoměrů TUV se špatným šroubením (pro SV) dochází k netěsnostem a šroubení je nutné vyměnit. 

  5. Některé bytové objekty jsou vybaveny atypickým vodoměrným šroubením se zkrácenou závitovou částí. Do těchto zkrácených šroubení nelze osadit pružinkové zpětné klapky. Pro osazení zpětné klapky je nezbytné šroubení vyměnit za standardní typ.

Obykle na realizaci zakázky nepožadujeme žádnou zálohu. Požadujeme ale možnost průběžné fakturace (vždy vyfakturujeme po montážním termínu realizované dodávky a práce).
 
U zakázek převyšujících částku 50 tis. Kč bez DPH požadujeme uzavření smlouvy o dílo.