Teplotní senzory (denostupňová metoda rozdělení nákladů na vytápění)

Měření tepla pomocí teplotních sensorů a následné zpracování DNS metodou je schváleným způsobem pro rozdělení nákladů na vytápění pro konečné spotřebitele všude tam, kde  topné potrubí vstupuje do zúčtovacích jednotek na více místech. Tato metoda tedy přímo konkuruje způsobu rozdělení nákladů dle ITN a je použitelná ve stejných objektech. Tento systém neřeší způsob, jakým se do měřené místnosti dostane teplo, ale kontinuálně zjišťuje, jaké teploty je v měřené místnosti dosahováno. Zdrojem tepla může být tedy radiátor, podlahové topení, stropní i stěnové topení a samozřejmě jakákoliv kombinace uvedených řešení. Pro rozúčtování nákladů se v principu používá průměrná denní teplota místností a průměrná denní teplota venkovního prostoru. Při rozúčtování nákladů tedy uživatelé bytu platí za teplo podle porovnání reálně dosahovaných teplot v jednotlivých rozúčtovacích jednotkách. Laicky řečeno, kdo má v bytě chladněji, platí méně, kdo udržuje vyšší teplotu, platí více. Tento princip rozdělení nákladů na vytápění se především v objektech s velkým prostupem tepla stěnami může jevit jako spravedlivější při porovnání s metodou rozúčtování podle indikátorů topných nákladů.

Výhodou DNS metody "měření" tepla je dostatek dat pro podrobnou anayltiku spotřeby konkrétní bytové či nebytové jednotky. Náměry teplot jsou obvykle získávány v intervalu 10 - 15 minut. V případě znalosti hodnot teploty v jednotlivých místnostech v průběhu dne a současně dostupných informací o způsobu využívání (nevyužívání) bytové či nebytové jednotky, lze jednoduše navrhnout smysluplné opatření pro regulaci teploty v rámci dne a tím snížit reálné náklady na vytápění. Lze například snižovat teplotu o 2 - 4 st. Celsia v bytové jednotce ve chvíli, kdy nikdo není doma a také regulovat průběh teplot v méně využívaných místnostech (například ložnicích). Touto regulací lze v rámci vícebytových objektů ušetřit až 15 % nákladů na teplo oproti výchozímu "neregulovanému" stavu. Pro aktivní regulaci topení nabízíme inteligentní systém řízení vytápění Honeywell EVO Home. 

Mezi nevýhody denostupňové metody patří možnost ovlivnění měřění dlouhodobým intenzivním větráním nebo naopak příhřevem z jiných zdrojů (tropické akvárium, žehlení, spotřebiče s velkým ztrátovým výkonem tepla - například plazmové televize, projektory, výkonné počítače atp., více osob v menších místnostech, sálavá složka slunečního záření). V každém objektu jsou tyto vlivy jiné, o výhodnosti denostupňové metody v porovnání s metodou založenou na ITN je potřeba vždy na základě těchto možných vlivů uváženě rozhodnout. Volba metody pro rozdělení tepla mezi konečné spotřebitele však vždy závisí na vlastníkovi objektu.

Více informací naleznete v článku "Vše o denostupňové metodě"

Technické řešení systému

V současnosti používáme teplotní senzory TEHUM od dánského výrobce Kamstrup. Součástí teplotního senzoru je přesný kalibrovaný teploměr, vlhkoměr, deska elektroniky s pokročilým Wireless M-Bus modulem a dvojice průmyslových AA baterií. Teplotní sensory se umisťují především na stěny protilehlé k oknu do jednotné výšky od podlahy. Základem je, že montážní výška teplotních sensorů v rámci jednoho objektu musí být shodná (teplota v místnosti se zvyšuje směrem od podlahy ke stropu a umístění v jiných výškách by vedlo k nepřesnostem v měření).

     Součástí systému teplotních senzorů je venkovní teploměr, který se umisťuje na vnější plášť budovy na severní stranu. Tento teploměr měří venkovní teplotu, která se používá pro výpočet rozdílu teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím. Další komponentou je vnitřní teploměr osazený na přívodní potrubí topné vody do objektu. Jeho účelem je zjistit, zda je do objektu dodávána topná voda nebo nikoliv (tento teploměr indikuje, zda je topná sezona či nikoliv). Aktuálně používáme tento pár v provedené Kamstrup Multical 403 M.

     Teplotní senzory a dva systémové teploměry vysílají v nastaveném čase informace o naměřené teplotě. Tyto informace je nezbytné doručit na náš vzdálený server. Jelikož radiový dosah měřidel je cca do 15-ti metrů, osazujeme cca na každá tři podlaží objektu opakovač, který data přijímá, zesiluje a posílá dál směrem ke komunikační bráně. Komunikační brána je technické zařízení, které přijímá veškerá radiová data z objektu a pomocí ethernetového rozhraní tato data posílá přes síť internet do serveru naší firmy, který je umístěn v datovém centru. Pro provoz je nutná internetová přípojka, pevná IP adresa není nutná.

Automatizované rozúčtování nákladů na vytápění

     Webový portál Měřeníonline.cz umožňuje kromě vizualizace naměřených hodnot a kontroly funkce instalovaných měřidel i automatizované rozúčtování nákladů. Po ukončení rozúčtovacího období (obvykle kalendářní rok) a zadání celkových nákladů na teplo do systému lze automaticky vygenerovat vyúčtování nákladů na vytápění pro jednotlivé spotřebitele. Toto vyúčtování lze samostatně vytisknout nebo lze výsledky rozúčtování vyexportovat a následně použít v různých celkových rozúčtovacích aplikacích (tato funkce je zvláště vhodná pro správce nemovitostí).

     Provedení rozúčtování nákladů na teplo je v plném souladu s vyhláškou 269/2015 Sb. a další související legislativou.

Tepelná analýza objektu

Kromě vlastního měření tepla k účelům rozúčtování nákladů na vytápění jednotlivých jednotek lze naměřené hodnoty využít i jiným způsobem. Lze například zjistit, zda nejsou některé místnosti trvale přetápěné a nebo zda v některých místnostech není trvale dosahováno velmi nízkých teplot. Tyto hodnoty lze použít například pro návrh opravy topného systému (regulace topného systému). 

V bytových domech lze například na základě analýzy průběhu teplot v jednotlivých místnostech bytu zpracovat návrh optimalizace vytápění. K realizaci smysluplného návrhu je nezbytná znalost způsobu využívání bytu. Jiné nastavení bude vhodné pro byt, ve které bydlí rodina v produktivním věku, jiné nastavení bude v případě stálého užívaní bytové jednotky (rodiny s velmi malými dětmi nebo rodiny s trvale bydlícími seniory).

Regulace topení v rámci bytu

Na základě zjištěných údajů o naměřených tepelných hodnotách jsme zjistili, že pouze v malém procentu bytů se tepelná energie využívá účelově. Mnohdy topení topí beze změny i v době, kdy jsou uživatelé bytu v práci nebo ve škole. Pouhým snížením teploty o 2 - 3 stupně Celsia po tuto dobu by však došlo k podstatné úspoře. Z tohoto důvodu doporučujeme instalaci inteligentní regulace topení pro bytové jednotky EVO HOME od firmy Honeywell.

Řídicí jednotka umožnuje samostatně regulovat několik samostatných zón - obvykle místností. Během dne lze nastavit až šest změn teploty pro každou zónu samostatně. Lze tedy nastavit jiný teplotní režim pro ložnici, dětský pokoj, obývací pokoj, pracovnu či kuchyň. Dále lze odlišit teplotní režim pracovních dní od dní volna. Řídicí jednotku lze lehce propojit pomocí WIFI s internetem a vytápění ovládat pomocí mobilní aplikace. Například při odjezdu na víkend na hory lze jedním stiskem tlačítka snížit v celém bytě teplotu například o 3 st. Celsia. Při odjezdu z hor lze pomocí mobilního telefonu vytápění překlopit do běžného režimu a při příjezdu Vás bude čekat v bytě příjemná standardní teplota.