Žádost o demontáž a zpětnou montáž měřidla

Nahlášení informace o jednotce:
Uživatel bytu / jednotky:
Specifikace měřidla k demontáži a zpětné montáži: