Nahlášení ročních nákladů objektu

Identifikace zákazníka
Identifikace objektu
Identifikate účetního období
Upřesnění poptávky
NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
NÁKLADY NA ÚKLID DOMU
NÁKLADY SV
NÁKLADY STA
NÁKLADY TUV
NÁKLADY KOMÍNY
NÁKLADY NA OHŘEV TUV
NÁKLADY NA SPRÁVU DOMU
NÁKLADY NA LIKVIDACI DOMOVNÍHO ODPADU
NÁKLADY NA PROVOZ RECEPCE
NÁKLADY NA SPOLEČNOU EL. ENERGII
NÁKLADY NA OSTRAHU OBJEKTU
NÁKLADY NA EL. ENERGII PRO VÝTAH
NÁKLADY OSTATNÍ ROZÚČTOVATELNÉ
NÁKLADY NA PROVOZ VÝTAHU
OSTATNÍ UPŘESNĚNÍ POPTÁVKY NEBO TEXTOVÉ ZADÁNÍ POPTÁVKY

Na zpracování cenové nabídky na dodávku,  výměnu nebo instalaci vodoměrů nebo jiných měřidel se podílejí společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. a Měřeníonline s.r.o., obě se sídlem U vody 1403/1, Praha 7. Obě společnosti zpracovávají osobní údaje všech osob v souladu s evropskou směrnicí GDPR. Z tohoto titulu je nezbytné před odesláním poptávky poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů oběma společnostem. Obě společnosti se zavazují, že Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefon) použijí pouze za účelem zpracování cenové nabídky a v žádném případě je nepředají třetím osobám. Pracovníci výše uvedených společností Vás mohou kontaktovat za účelem doplnění specifikace zakázky nebo za účelem zjištění výsledku výběrového řízení. Kontaktování Vaší osoby nebude mít v žádném případě vícenásobně opakovaný a obtěžující charakter. 

 

Osoba odesílající výše uvedené náklady souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou použity výhradně za účelem rozúčtování nákladů na provoz výše uvedeného objektu a nebudou využity jiným způsobem. Zpracovatelem osobních údajů jsou společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o., PRONEM PRAHA s.r.o. a Měřeníonline s.r.o. Výše uvedené společnosti sídlí na adrese U vody 1, Praha 7 a podílí se na zpracování rozúčtování nákladů. Zástupci uvedených společností mohou kontaktovat osobu zasílající údaje přes webový formulář za účelem upřesnění nákladů nebo s žádostí o doplnění dalších informací.

 
 

 
 

 
Svůj dříve daný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím tohoto odkazu:
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů